ยินดีต้อนรับ

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
จากธนาคารเกียรตินาคิน

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง ทางบริษัทจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

Online Marketing

ร่วมเป็นพันธมิตร

เราคือใคร?

บริษัท บีกินเนียร์ จำกัด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้ผลิต และหน่วยธุรกิจต่างๆ เราได้รวบรวมการบริการที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะการบริหารงานหลังบ้าน “Back Office” เพื่อเพิ่มความสามารถในการเติบโตเข้าสู่ตลาดได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการขายและการตลาด เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจในระยะยาว

พร้อมอยู่เบื้องหลังความสำเร็จให้กับคุณ

เราช่วยคุณได้อย่างไร?

เราได้รวบรวมหน่วยงานหรือฝ่ายต่างๆ รวมถึงบริการที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจมาให้บริการแก่ผู้ประกอบการซึ่งมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการลงทุนดำเนินการด้วยตนเอง

1. ให้บริการงานหลังบ้านที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ
2. สร้างธุรกิจที่เติบโตในระยะยาวร่วมกัน
3. ดำเนินการร่วมกับคู่ค้าเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุด

บริการของเรา

บริษัท บีกินเนียร์ จำกัด ให้บริการงานหลังบ้านที่หลากหลาย ทั้งการขายทางออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงงานเกี่ยวกับการส่งออกสินค้า

MT Support

Online Management

Export Mamagement

Consulting company's office

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ จากธนาคารเกียรตินาคิน

ทีมงานจะรีบติดต่อกลับคุณภายในเวลา 24 ชม. กรุณากรอกข้อมูของคุณที่นี่...

Follow Us

The Best Partner To Begin Your Business

Copyright © 2020 Beginear Co.,Ltd. All Rights Reserved